Carilles de composite

Com esposen i en quins casos es recomanen.

El tractament amb carilles dentals és el més conegut dins de l’especialitat odontológica d’Estètica. Ofereix molts avantatges en quant a rapidesa i resultats del disseny del somriure. El pacient que es sotmet a aquest procediment podrá veure els resultats en un termini aproximat d’un mes i, a més, el tractament no interfereix en la vida quotidiana mentre hi estem sotmesos.

Existeixen dos tipus de carilles estètiques, les de porcellana i les de composite, en aquest article ens centrarem en aquestes últimes.

Què són les carilles de composite?

Les carilles dentals de composite són unes fines làmines del citat material que serveixen per a millorar l’aparença dels incisius fonamentalment per ser les més visibles.
Permeten corregir petits defectes relacionats amb la grandària, la posició, el color o la forma de les peces dentals que no ens agraden.
Encara que qualsevol dentista pot dur a terme aquest procediment, a la nostra clínica sempre és realitzat per una odontòloga especialitzada en Estètica, com és el cas de la Dra. Moya. Això es deu al fet que l’especialització fa que el professional tingui més experiència i coneixements. Exigeix molta precisió i atorgar una gran importància als detalls.

Com es fan les carilles?

Existeixen dos tipus de tècniques: la tècnica indirecta (fora de la boca) i la tècnica directa (a la boca).

  1. Tècnica indirecta: carillas fabricades al laboratori. Es denomina tècnica indirecta perquè la fabricació de la carilla dental es duu a terme fora de la boca. Primer s’ha de valorar si és necessari realitzar un tallat de contorn estètic de la dent (lleugera tallada pràcticament imperceptible).  Una vegada s’ha procedit a tallar la dent -en cas que es requereixi- es prenen impressions per a tenir el motlle de la boca. Finalment, aquestes impressions s’envien al laboratori perquè fabriqui les carilles de manera personalitzada.
  2. Tècnica directa: carilles fabricades en la clínica dental.
    Es denomina tècnica directa perquè la fabricació es duu a terme en la pròpia boca.
    És a dir, per a fer-les es valora si s’ha de realitzar el tallat estètic de la peça dental.
    Quan s’ha realitzat el lleuger tallat -en el cas que sigui necessari-, l’especialista en Estètica comença a adherir directament el composite a la dent a capes.

Depenent de la boca del pacient i dels resultats que es vulguin obtenir, farem servir una tècnica o l’altre.

Per exemple, el cas que el cas resulti complicat o que hàgim d’afegir molta quantitat de composite, enviem les carillas al laboratori perquè les fabriqui. D’aquesta manera, ens assegurem el millor resultat estètic.

La Dra. Moya és la nostra especialista en Estètica dental.

Són recomanables les carilles dentals de composite?

Encara que el tractament de carilles estètiques es practiqui de manera habitual i sigui molt conegut, la veritat és que existeix desconeixement sobre les diferències entre les carilles de composite i les de porcellana.
Per exemple, moltes persones creuen que les carillas de porcellana són millors que les de composite en qualsevol circumstància. Per contra, hi ha altres pacients que trien les carilles de composite simplement perquè són les més barates, sense valorar el que és més adequat en funció de les seves necessitats.

A la nostra clínica dental, els especialistes en Estètica recomanen un tipus de carilla o un altre després d’haver analitzat el cas de cada pacient. I, fet això, preferim les de composite en dos supòsits molt concrets:

  • Casos molt senzills: Denominem casos senzills als quals impliquen realitzar retocs en una única dent o en els quals la correcció que cal realitzar és molt lleu (gairebé inapreciable).

– En acabar un tractament d’ortodòncia: En algunes ocasions, quan es finalitza l’ortodòncia és necessari realitzar petits retocs per a millorar la forma o la grandària de les dents. Això succeeix quan la dent ha estat portat a la posició correcta però no té una grandària adequada, quan dues peces dentals no són simètriques o quan és necessari tancar petits espais.
– Quan la carilla es col·loca en una sola dent: Si la correcció del defecte relacionat amb la forma, el color, la grandària o la posició s’ha de realitzar en una única peça dental, és preferible utilitzar composite.
Això es fa així perquè amb aquest material resulta més fàcil aconseguir que el color de la carilla sigui igual al de la resta de dents.

És a dir, el composite es mimetitza millor amb l’esmalt que la porcellana.

  • Pacients molt joves: Si el pacient és un nen o adolescent, és a dir, menor de 18 anys, és recomanable la col·locació de carilles de composite. Això es deu al fet que aquest tipus de carilles dentals es consideren reversibles, ja que són més fàcils de retirar que les de porcellana.

D’aquesta manera, si el pacient quan sigui adult vol col·locar-se una carilla de porcellana, es retirarà l’anterior de composite i es col·locarà la nova de manera senzilla.

Cal tenir en compte que, si es col·loquen carillas de composite a un nen és necessari acudir al dentista perquè dugui a terme revisions periòdiques o retocs, ja que el color de les dents pot canviar amb el temps.

Avantatges i desavantatges:

Les carilles de composite tenen com a principals avantatges el seu preu, la facilitat de reparació en cas de trencament i la rapidesa amb la qual poden fer-se i ser col·locades (tres setmanes).

A l’hora de detallar els avantatges i els inconvenients de les carillas dentals de composite és necessari comparar-les amb un tractament similar: el de les carilles de porcellana.

Avantatges
• Preu: les carillas de composite són bastant més barates que les de porcellana
• Facilitat de reparació: si les carilles de composite es fracturen, es poden reconstruir en el mateix centre dental, sense necessitat d’enviar-les al laboratori a reparar, com ocorre amb les de porcellana.
• Temps d’espera: tres setmanes, mentre que les de porcellana exigeixen esperar un mes.
• Tons: el composite és un material que es mimetitza molt bé amb el color blanc de l’esmalt.

Desavantatges
• Resultat: el color i la lluentor es perden amb el pas del temps.
• Durada: duren un màxim de cinc anys, sempre que es duguin a terme manteniments regulars.

Encara que, numèricament, hàgim descrit més avantatges que inconvenients, la veritat és que els desavantatges de les carillas de composite poden ser massa rellevants per a les persones que busquen la màxima estètica.
Per aquest mateix motiu, hem recomanat el seu ús en dos casos molt concrets.

Com cuidar aquest tipus de carilles?

Com acabem d’indicar, les carilles estètiques de composite requereixen una sèrie de cures perquè durin el termini de temps màxim estimat (cinc anys).

Acudir a revisions de manteniment on l’especialista en Estètica determinarà cada quant de temps ha d’acudir la persona a revisió. Així, l’odontòleg polirà les carilles i es conservaran les seves propietats estètiques durant més temps.
• Moderar el consum d’aliments que tenyeixin o esgrogueeixin: determinats menjars o begudes contribueixen a enfosquir les carilles (vi negre, cafè, te, xocolata negra, fruits vermells, curri, salsa de soia…).
• Restringir el consum de tabac: fumar esgrogueeix la carilla, per la qual cosa hem d’evitar el consum de cigars el màxim que puguem.
• Dur a terme una bona higiene bucodental: això requereix seguir una rutina exhaustiva a l’hora de raspallar-se les dents, usar fil dental i utilitzar un col·lutori.
• No exercir força amb les dents: les forces de palanca que es fan en menjar una poma a mossegades o els gestos com mossegar-se les ungles fan que les carillas puguin trencar-se o caure.

Conclusions

Com pots veure, les carilles de composite són una opció molt recomanable en alguns dels casos que he detallat.

És molt important el tipus de composite que s’utilitzi, a la nostra clínica treballem amb composites d’alta qualitat i molt estètics. Per tant, el tipus de cas, unit a la qualitat dels materials i, per descomptat, a la destresa de l’especialista en Estètica Dental, són els que defineixen el resultat del tractament.
I, posteriorment, el manteniment que dugui a terme el pacient determinarà el seu èxit a llarg termini.